Chi tiết vật tư

CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ
STT Vật Tư Thi công nhà phố
1 Sắt thép Việt Nhật

POMINA

2 Xi măng INSEE: Cho công tác bê tông

Hà Tiên :Cho công tác xây tô

3 Gạch TUYNEL TÁM QUỲNH

QUỐC TOÀN

Kích thước chuẩn : 8x8x18

4 Đá Đồng Nai 10mm x 20mm: Cho công tác bê tông

40mm x 60mm: Cho công tác lăm le móng

5 Ximăng Holcim, Hà Tiên
6 Bê tông Thương phẩm: Cho
công tác móng, vách hầm, dầm, sàn, cầu thang…đối với công trình có mặt
bằng cho phép

Trộn máy: Cho cột, các hạng mục khác

7 Cát vàng Cát rửa hạt lớn: Cho công tác bê tông

Cát mi: Cho công tác xây tô

8 Ống cứng Trong bê tông: dùng ống cứng VEGA
9 Ống cứng SINO

MPE: luồng dây điện trong Dầm – Tường

10 Ống nước Bình Minh

Tiền Phong

Bao gồm: Co, Tê, lơi van khóa, nối…

11 Dây điện – cáp CADIVI: dây điện loại 1, 7 lõi đồng

SINO: dây cáp truyền hình, điện thoại, internet

12 Chống thấm SIKA LATEX

KOVA CT 11A

0909 860674
Chat zalo
Chat zalo